Ageless Peptide Cream

駐顏袪皺精華霜

Description

pH 5.5 – 6.0

  • 獨特配方的Peptide精華霜,達致填充的效果,使有皺紋的皮膚變得光滑
  • 結合2種強效成份“palmitoyl oligopeptide – palmitoyl tetrapeptide-3 ”增加大量的膠原蛋白,顯著提升亮澤效果
  • Peptide“多肽”是治療皺紋的強效積極分子,撫平表情紋和皺紋,改善肌膚彈性